Google Translate
What is CDB?
 

 
Hier drukken... Om me zaad te kopen..

WWW.MX-ZEELAND.NL - MX PARTS, TM-RACING, RECLAME EN BESTICKERING
mx parts, tm-racing, reclame en bestickering
www.MX-Zeeland.NL
 

 

Magische Truffels - Magic Truffles - Sclerotia - Psilocybine 

stellar-eyewitness

stellar-eyewitness
stellar-eyewitness
 

Welkom Op De Vernieuwde Webwinkel Van 'deHeksenketel.com'.

WIJ VERKOPEN ALLEEN PRODUCTEN VOOR DE   'KLEINSCHALIGE TEELT VOOR EIGEN GEBRUIK' OF BEDOELT VOOR 'MEDICINAAL GEBRUIK' !!

18-03-2019  Like Us op Facebook!!  En stel daar Uw vragen!!

02-02-2019  D'r liggen hier heeel veeel nieuwe bongs, dab-pijpen en nog meer kom es langs!!

02-02-2019  Nieuwe generatie huismerk zaden!

 
       

Alles is vernieuwd en meer up-to-date gemaakt, praktisch de hele site is interactief geworden. Bijvoorbeeld de verschillende banners hierboven verwijzen allen naar dat wat ze uitbeelden, klik er gerust es op!

Nog steeds hanteren wij als 'primaire' betaalmethode de 'geld overschrijving', vergeet bij Uw betalingen niet Uw 'Bestelnummer' in te vullen bij 'Betalingskenmerk'! Dit nummer vindt U in het 'Onderwerp' van de bevestigingse-mail die U wordt toegezonden nadat Uw bestelling is geplaatst! 

Bestelt U liever niet online bezoek dan gerust ons winkelpand, gesitueerd in de winkelstad 'SLUIS' gelegen in Nederland nabij de Belgische grens met Knokke-Heist.

               BEZOEK ONS WINKELPAND IN SLUIS

       
NIEUWE WETGEVING 2015
i.v.m. nieuwe wetgeving kunt U maximaal 5 zaden kopen

Voorwaarden voor het gebruik

De website waarvan u tot deze overeenkomst toegang heeft ("deHeksenketel.com") wordt verstrekt aan u onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deze termijnen zijn naast een andere termijnen die toegang tot de Website deHeksenketel.com regeren. Door (op om het even welke manier) deHeksenketel.com te bezoeken keurt u deze voorwaarden goed (" Termijnen van Service"). Gelieve hen zorgvuldig te lezen. Om het even welke Non-Human (Niet-Menselijke) Bezoekers aan de Website deHeksenketel.com zullen als agenten van het individu worden beschouwd dat controleert, beheert of gebruik maakt van hen. De toegangsrechten die aan u in het kader van de Termijnen van de Dienst worden verleend zijn non-transferable (niet-overdraagbaar) zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van de eigenaar van de Website. 

The Website deHeksenketel.com from which you accessed this agreement ("deHeksenketel.com") is provided to you subject to the following conditions. These terms are in addition to any other terms governing access to the Website deHeksenketel.com. By visiting (in any manner) deHeksenketel.com you accept these terms and conditions (the "Terms of Service"). Please read them carefully. Any Non-Human Visitors to the Website deHeksenketel.com shall be considered agents of the individual(s) who controls, authors or otherwise makes use of them. The access rights granted to you under the Terms of Service are non-transferable without the express written permission of the owner of the Website.


SPECIAL LICENSE RESTRICTIONS FOR NON-HUMAN VISITORS

Speciale beperkingen op een bezoekers licentie om tot de Website deHeksenketel.comtoegang te hebben is op Non-Human Bezoekers van toepassing. Non-Human Bezoekers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, web spiders, bots, indexers, robots, crawlers, harvesters, of enig andere computerprogramma's ontworpen om automatisch toegang tot, lezen van, compileren of verzamelen van inhoud van de Website deHeksenketel.com.

Special restrictions on a visitor's license to access the Website deHeksenketel.com apply to Non-Human Visitors. Non-Human Visitors include, but are not limited to, web spiders, bots, indexers, robots, crawlers, harvesters, or any other computer programs designed to access, read, compile or gather content from the Website deHeksenketel.com automatically.

De e-mail adressen op deze site worden beschouwd als merkgebonden intellectuele eigendom. Men erkent dat deze e-mailadressen voor alleen menselijke bezoekers worden verstrekt. U erkent en bent het ermee eens dat elk e-mailadres die de Website deHeksenketel.com bevat een waarde van niet minder dan € 50 heeft. U bent verder het ermee eens dat de compilatie, de opslag, en/of de distributie van deze adressen de waarde van deze adressen wezenlijk verminderen. Opzettelijke inzameling, oogsting, verzamelen, en/of opslaan van deze e-mail adressen van de Website wordt gezien als een schending van deze overeenkomst en uitdrukkelijk belemmerd.

Email addresses on this site are considered proprietary intellectual property. It is recognized that these email addresses are provided for human visitors alone. You acknowledge and agree that each email address the Website deHeksenketel.com contains has a value not less than US $50. You further agree that the compilation, storage, and/or distribution of these addresses substantially diminishes the value of these addresses. Intentional collection, harvesting, gathering, and/or storing this Website's email addresses is recognized as a violation of this agreement and expressly prohibited.
 

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

Each party agrees that any suit, action or proceeding brought by such party against the other in connection with or arising from the Terms of Service ("Judicial Action") shall be governed by the law of the state of residence of the registered Administrative Contact (the "Admin State") for the Website deHeksenketel.com as such laws are applied to agreements between Admin State residents entered into and performed entirely within the Admin State. You consent to the jurisdiction of federal and state courts within the Admin State. You consent to the venue in any action brought against him in connection with breaches of these Terms of Service. You consent to electronic service of process regarding actions under the above agreement.

 

RECORDS OF VISITOR USE AND ABUSE

You consent to having your Internet Protocol address recorded. An email address may appear immediately below (the "Identifier") if we suspect potential abuse. The Identifier is uniquely matched to your Internet Protocol address. Visitors agree not to use this address for any reason.

VISITORS AGREE THAT HARVESTING, GATHERING, STORING, TRANSFERRING TO A THIRD PARTY OR SENDING ANY MESSAGE(S) TO THE IDENTIFIER CONSTITUTES AN ACCEPTANCE AND SUBSEQUENT BREACH OF THESE TERMS OF SERVICE. 

© De Heksenketel B.V. - Sluis, The Netherlands 2019. All rights reserved.