Google Translate

Ontkieming

Om de beste resultaten te krijgen met het ontkiemen van onze zaden, adviseren we om te ontkiemen volgens onze standaardprocedure, waarmee wij ontkiemingspercentages verkrijgen van ± 95% voor alle variëteiten:

 

 - Gebruik een ruimte met een stabiele temperatuur van 20 graden Celsius.
 - Gebruik aarde met een pH-waarde van ± 7.0.
 - De aarde mag niet te droog of te vochtig zijn.
 - Zaai de zaden ongeveer 5 mm diep in de aarde.
 - Druk de aarde na het zaaien licht aan, dit stimuleert een gelijkmatige opkomst.
 - Besproei de aarde licht met water.
 - Bedek de pot of bak met aarde met dun transparant plastic-folie, om een optimaal broeikaseffect te verkrijgen.
 - Na 1 tot 10 dagen zullen de zaden ontkiemt zijn. Verwijder nu het plastic-folie.
 - Besproei de aarde regelmatig met aarde, wacht tot de bovenlaags enigszins uitgedroogd is en besproei dan weer met water.
 - Na 1 tot 2 weken zijn de zaailingen sterk genoeg om ze naar een grotere pot te verplanten.

 

deHeksenketel.com Sluis neemt geen verantwoordelijkheid voor de ontkieming van de zaden. Wij voeren elke drie maanden kiemtests uit om onze zaadvoorraad in optimale conditie te houden. Alle zaden uit onze zaadcollectie zijn biologisch gekweekt. To get the best results with germinating our seeds, we recommend germinating to according to our standaardprocedure, with which we obtain germination percentages of ± 95% for all varieties:

 

 - Use a space with a stable temperature of 20 degrees Celsius.
  - Use ground with a pH value of ± 7.0.
  - The ground can be not too dry or too wet.
  - Sow the seeds approximately 5 mm deeply in the ground.
  - Very the ground after sowing slightly, this stimulates an even rise.
  - Sprinkle the ground slightly with water.
  - Cover the pot or barge with ground with thin transparent plastic foil, to obtain an optimum greenhouse impact.
  - After 1 up to 10 days the seeds will germinate its. Remove now plastic foil.
  - Sprinkle the ground regularly with ground, waits to the bovenlaags slightly has dried out and sprinkle then with water.
  - After 1 up to 2 weeks the plants are strongly enough transplant them to a larger pot.

deHeksenketel.com Sluis lock takes no responsibility for the germination of the seeds. We conduct each three months germ tests from to keep our seed stock in optimum condition. All seeds from our zaadcollectie have been biologically grown. 


 

Pour obtenir les meilleurs résultats avec germer nos graines, nous recommandons de germer à selon notre standaardprocedure, avec lesquelles nous obtenons des pourcentages de germination du ± 95% pour toutes les variétés :


 - Employer un espace avec une température stable de 20 degrés de Celsius.
  - Employer la terre avec une valeur du pH du ± 7.0.
  - La terre peut être pas trop sèche ou trop humide.
  - Semer les graines approximativement 5 millimètres profondément dans la terre.
  - Très la terre après avoir semé légèrement, ceci stimule même une élévation.
  - Arroser la terre légèrement avec de l'eau.
  - Couvrir le pot ou le chaland de terre avec le clinquant en plastique transparent mince, pour obtenir un impact optimum de serre chaude.
  - Après 1 jusqu'à pendant 10 jours les graines germeront le son. Enlever maintenant le clinquant en plastique.
  - Arroser la terre régulièrement avec la terre, les attentes aux bovenlaags légèrement s'est desséchées et arrose alors avec de l'eau.
  - Après que 1 jusqu'à 2 semaines où les usines sont assez fortement les transplantent dans un plus grand pot.

 

deHeksenketel.com Sluis ne prend aucune responsabilité de la germination des graines. Nous effectuons des essais de chaque germe de trois mois de pour maintenir nos actions de graine en état optimum. Toutes les graines de notre zaadcollectie ont été biologiquement développées. 

Er zijn geen producten in deze categorie.
© De Heksenketel B.V. - Sluis, The Netherlands 2019. All rights reserved.