Google Translate

CANNA Aqua

Hoge opbrengsten
CANNA Aqua is de voeding voor hydrocultuursystemen waarbij het voedingswater hergebruikt (gerecycled) wordt. Bij deze teeltwijze is geen aarde of een ander substraat nodig; de Aqua voedingsstoffen worden rechtstreeks aan de wortels van de plant gegeven. 
Door een minutieuze beheersing van de toevoer van voedingsstoffen op de groei- en bloeifase van cannabis zorgt CANNA met CANNA Aqua voor een grote opbrengst. Niet voor niets dat in Groot-Brittannië, waar de meeste kwekers met deze systemen werken, het merendeel van de hydrocultuurkwekers kiest voor CANNA Aqua.

Gebruiksvriendelijk
Omdat de plant niet alle voedingsstoffen in gelijke hoeveelheden en snelheden opneemt, verandert in de loop van de tijd de samenstelling en zuurgraad van de voedingsoplossing. CANNA Aqua is zo samengesteld dat de plant altijd voldoende van de juiste nutriënten kan opnemen én zelf de pH regelt. Zo blijft deze altijd binnen de optimale grenzen. 
De pH fluctueert binnen de optimale waardes van 5,2 en 6,2 (N.B. bij het aanslaan van de wortels kan deze waarde even overschreden worden) en hoeft dus niet te worden bijgestuurd.
De grafiek toont het natuurlijke pH-verloop (zonder bijsturing). CANNA Aqua is hierdoor uniek ten opzichte van alle andere bestaande voedingsformules. Zo maakt CANNA Aqua één van de meest complexe teeltsystemen een stuk eenvoudiger voor de kweker.

Precisie kweken
Aqua kwekers willen de ontwikkeling van hun planten volledig beheersen. Dit is mogelijk, doordat ze precies kunnen bepalen wat de plant opneemt. Door het ontbreken van een substraat, ontstaat bij het meten van de drain (= voedingswater) een duidelijk beeld van de voeding die beschikbaar is voor de plant. Een substraat heeft een bufferend vermogen, waardoor voedingsstoffen soms met vertraging beschikbaar komen. Om de plant zo goed mogelijk tijdens de verschillende fasen van haar ontwikkeling te voorzien van de juiste elementen, zijn er Aqua Vega en Aqua Flores.

Door en door getest
CANNA Aqua is door de strenge kwaliteitseisen van CANNA pas in 1999 geïntroduceerd. Na jaren van testen en finetunen, en een ongekend hoog aantal kweektesten in de CannaResearch laboratoria, is de juiste formule gevonden.
Daarnaast is er meer dan voorheen samengewerkt met een selecte groep kwekers. Deze unieke combinatie van laboratorium- en veldtesten heeft een enorme hoeveelheid informatie opgeleverd. Het resultaat is dat CANNA Aqua zich onderscheidt in veelzijdigheid, stabiliteit, opbrengst en gebruikersgemak.

Kweeksystemen
In het huis van de toekomst mag een kweeksysteem voor hydrocultuur niet ontbreken. Hydrocultuur systemen kunnen zowel groot- als kleinschalig worden toegepast, en door de directe sturingsmogelijkheden zijn er met de juiste voeding hogere opbrengsten haalbaar. Met de opkomst van steeds verfijndere meetapparatuur en technologische verbeteringen lijkt de toekomst van hydrocultuur systemen dan ook positief. Dit type systemen zal astronauten tijdens Marsexpedities van vers voedsel voorzien.

Er zijn geen producten in deze categorie.
© De Heksenketel B.V. - Sluis, The Netherlands 2019. All rights reserved.