Enkel Product

CANNA pH+ 5% 1 liter

Om de pH te verhogen hoeft geen rekening gehouden te worden met de fase waarin de plant zich bevindt. CANNA heeft 2 versies:

 

een versie van 5% voor kleine bijstellingen.

 

een versie van 20% voor grotere correcties.

Vergelijk

Beschrijving

pH+ PLUS Gebruiksaanwijzing
Voeg op 100 liter voedingsoplossing 4 ml pH+ toe. Goed roeren en meet de pH.
Indien nodig het bovenstaande herhalen, totdat de gewenste zuurtegraad is bereikt.

 

Advieswaarde pH: 5,2 – 6,4

 

Waarschuwing
Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Verontreinigde kleding direct uittrekken.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

 

Bevat
Kaliumbicarbonaat (KHCO3) , 5% kaliloog (KOH).

Extra informatie

Gewicht 1.4 kg
Afmetingen 25 × 9 × 9 cm