Enkel Product

CANNA pH- Bloei 1 liter

Voor het aanzuren van voedingstoffen voor snelgroeiende planten tijdens de bloeifase.

 

pH-series

 

CANNA pH- Groei en CANNA pH- Bloei

 

Om de pH in het voedingsvat omlaag te brengen is er pH-serie. Voor de groei- en de bloeifase zijn hiervoor aparte vloeistoffen.

Vergelijk

Beschrijving

pH- Bloei Gebruiksaanwijzing:
Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH- Bloei toe
Goed roeren en meet de pH.
Indien nodig het bovenstaande herhalen totdat de gewenste zuurtegraad is bereikt.

 

Advieswaarde pH: 5,2 – 6,4

 

Waarschuwing:
Corrosief, bevat 59% Fosforzuur.
Veroorzaakt brandwonden.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag geschikte beschermende kleding.

 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

 

Garantie:
Bevat 41% fosforzuuranhydride (P2O5)

Extra informatie

Gewicht 1.4 kg
Afmetingen 25 × 9 × 9 cm