Wagen

Enkel Product

CANNA pH- Groei 1 liter

Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor snelgroeiende planten tijdens de groeifase.

Vergelijk

Beschrijving

pH- Groei Gebruiksaanwijzing:
Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH- Groei toe
Goed roeren en meet de pH
Indien nodig het bovenstaande herhalen tot dat de gewenste zuurtegraad is bereikt

 

Advieswaarde pH: 5,2 – 6,4

 

Waarschuwing:
Corrosief, bevat 38% salpeterzuur
Veroorzaakt ernstige brandwonden
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
Damp niet inademen

 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen

 

Draag geschikte beschermende kleding
Verontreinigde kleding direct uittrekken

 

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen)

Extra informatie

Gewicht 1.4 kg
Afmetingen 25 × 9 × 9 cm