Wagen

Privacybeleid

Privacybeleid

‘deHeksenketel.com’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ‘deHeksenketel.com’ zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

‘deHeksenketel.com’ verkoopt uw gegevens niet
‘deHeksenketel.com’ zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.’deHeksenketel.com’ gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ‘deHeksenketel.com’ geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van ‘deHeksenketel.com’, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat ‘deHeksenketel.com’ noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.
De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door ‘deHeksenketel.com’ mogelijk te maken.

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van ‘deHeksenketel.com’ van belang zijn.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist:Nieuwsbrief van ‘deHeksenketel.com’.

Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar ‘deHeksenketel.com’.
De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist:Nieuwsbrief door zich in- of uit te laten schrijven.
‘deHeksenketel.com’heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van ‘deHeksenketel.com’ hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij ‘deHeksenketel.com’ door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Het ‘Team deHeksenketel.com’ bestaat uit een selectief groepje gespecialiseerde personen, die als doel hebben de klanten naar hun behoeven te ondersteunen en/of te begeleiden!